Rozliczanie czasu pracy kierowców – ogólne zasady

Rozliczanie czasu pracy kierowców – ogólne zasady

Rozliczanie czasu pracy kierowców jest jednym z obowiązków każdego pracodawcy. Obowiązujące w Polsce Przepisy Kodeksu Pracy i ustawa o czasie pracy kierowców wymuszają na nich prowadzenie stosownej ewidencji oraz pilnowanie gwarantowanemu każdemu pracownikowi odpoczynku. Podpowiadamy, jak w praktyce powinno wyglądać ewidencjonowanie czasu pracy kierowców.

Rozliczanie czasu pracy kierowców – niezbędne informacje

Zanim przejdziemy do kwestii, jaką jest rozliczanie czasu pracy kierowców w praktyce, warto zdefiniować, czym on tak właściwie jest. Mianem tym określa się czas pracy liczony od rozpoczęcia do zakończenia wszystkich czynności związanych z wykonywaniem przewozu drogowego. Są to: prowadzenie pojazdu, załadowanie i rozładowanie samochodu, czynności spedycyjne, nadzór i pomoc osobom wsiadającym oraz wysiadającym, obsługa codzienna auta, utrzymanie go w czystości, niezbędne formalności administracyjne i pozostałe prace mające na celu wykonanie zadania służbowego lub zagwarantowanie bezpieczeństwa osób. Co ważne, do czasu pracy kierowcy wlicza się również jego pozostawanie na stanowisku pracy, w gotowości do jej wykonania oraz korzystanie z 15-minutowej przerwy należącej się każdemu pracownikowi po upływie 6 godzin.

Rozliczanie czasu pracy kierowców w praktyce

By możliwe było rozliczanie czasu pracy kierowców, niezbędny jest dokument, jakim jest karta ewidencji. Zawierać powinna ona informacje, takie jak: czas rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczba godzin pracy w porze nocnej, godziny nadliczbowe, godziny dyżuru, dni wolne, liczby usprawiedliwionych oraz nieusprawiedliwionych nieobecności oraz czas pracy pracownika młodocianego. Chcąc dokonać rozliczenia czasu pracy kierowcy, należy umieścić w ewidencji szczegółowe informacje wymagane przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki. Zgodnie z przepisami, zawierać powinno ono szczegółowe informacje na temat pracy kierowców, z podziałem na dni oraz poszczególnych pracowników, ewidencję godzin pracy kierowców w porze nocnej, niedziele i święta, dni wolne od pracy oraz nadgodziny, a także dane odnośnie urlopów, dyżurów i innych nieobecności. Brak takiej ewidencji lub jej nieprawidłowe rozliczanie może się wiązać z szeregiem nieprzyjemności. Jedną z przykrych konsekwencji jest kontrola Państwowej Inspekcji Pracy, na skutek której na pracodawcę może zostać nałożona grzywna w wysokości od 1000 do 30000 złotych. Dodatkowo, może on zostać zobowiązany do sporządzenia dokumentacji za 3 ostatnie lata.