Podział majątku przy rozwodzie – na jakich zasadach się go ustala? Sprawdźmy!

Podział majątku przy rozwodzie – na jakich zasadach się go ustala? Sprawdźmy!

Rozwód jest często wymieniany jako jedno z najbardziej stresujących doświadczeń w życiu. Sytuacji nie ułatwia fakt, że wraz z nim należy również rozwiązać kwestię podziału majątku – no właśnie „wraz”, czyli w trakcie sprawy rozwodowej, czy równolegle na osobnej sprawie? Dziś opowiemy o tym, w jakiej sytuacji sąd może dopuścić do podziału majątku w trakcie sprawy rozwodowej, a kiedy taka procedura musi zostać przeprowadzona w ramach osobnego postępowania. Zapraszamy do lektury!

Co rozumiemy przez pojęcie wspólnego majątku małżeńskiego?

Majątek małżeński lub majątek wspólny to terminy opisujące wszystkie dobra zgromadzone przez parę od dnia zawarcia związku małżeńskiego. Oznacza to, że w ten majątek wliczamy wszystkie ruchomości i nieruchomości, w jakie małżeństwo weszło w posiadanie w trakcie trwania związku. Po rozwiązaniu małżeństwa majątek musi zostać podzielony. Podział ten może zostać dokonany na podstawie ugody, lub sądownie. W tym miejscu warto dodać, że wszelkie dobra posiadane przez strony przed wejściem w związek małżeński nie wliczają się do majątku wspólnego.

Kiedy sąd może przeprowadzić podział majątku w trakcie sprawy rozwodowej?

Przepisy polskiego prawa dopuszczają możliwość dokonania przez sąd podziału majątku wspólnego w trakcie postępowania rozwodowego. Taki podział może zostać dokonany wyłącznie, jeżeli jego przeprowadzenie nie spowoduje nadmiernej zwłoki w przebiegu postępowania. W praktyce oznacza to, że to, czy taki podział zostanie dokonany w trakcie sprawy rozwodowej, jest w największym stopniu uzależnione od woli sędziego. Najczęściej, jeżeli małżeństwo posiada dzieci lub skomplikowane zobowiązania finansowe, to taki podział zostaje dokonany w ramach osobnej sprawy sądowej.

Sprawa o podział majątku – z adwokatem czy bez?

Podobnie jak w przypadku sprawy rozwodowej, tak w przypadku sprawy o podział majątku każda ze stron może reprezentować się sama. Warto jednak nadmienić, że w trosce o korzystny rozwój sprawy warto zapewnić sobie wsparcie prawne – sprawom o podział majątku zazwyczaj towarzyszy wiele negatywnych emocji i stresu. Często po prostu strona może nie być w stanie samodzielnie przebrnąć przez zawiłości prawne związane ze sprawą. Kompleksowe wsparcie w tym zakresie może zapewnić wyłącznie prawnik. Szczecin jest jednym z tych miast, w których codziennie orzeka się dziesiątki wyroków dotyczących podziału majątkowego. Tutejsze statystyki jasno wykazują, że większość ze spraw o podział majątku mogłaby zostać zakończona o wiele wcześniej, na drodze ugody. Tak więc zanim zdecydujemy się na podział majątku na drodze sądowej, to przemyślmy, czy na pewno nie ma możliwości ugodowego rozwiązania sprawy. Jeżeli faktycznie taka opcja jest niemożliwa, to koniecznie zadbajmy o zapewnienie sobie rzetelnego wsparcia w postaci adwokata bądź radcy reprezentującego nasze interesy w ramach postępowania sądowego.