Sprawdź, gdzie szukać pomocy prawnej

Sprawdź, gdzie szukać pomocy prawnej

Potrzebujesz sprzedać mieszkanie, wziąć rozwód lub Twoja firma chce zastrzec swoją nazwę? Sprawdź do kogo udać się po pomoc i kto udzieli Ci wysokiej jakości usług w danym zakresie. Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje, sprawdź poniżej.

Kto sporządzi niezbędne dokumenty potrzebne do rozwodu?

Jeśli decyzja o rozwodzie już zapadła kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do odpowiedniego podmiotu w celu przygotowania stosowanych dokumentów. W tym przypadku odpowiednią osobą, która udzieli pomocy prawnej, jest adwokat Wrocław. Rozwód może być udzielony w procesie sądowym, natomiast do niego  należy się przygotować. Adwokat będzie odpowiedzialny za złożenie wniosków przez strony postępowania i pomoże w ustaleniu wszystkich formalności. Jest to również osoba, która występuje przed sądem, więc zawsze można liczyć na jego pomoc i obecność podczas rozprawy. Proces rozwodowy zależny jest od wielu czynników. Dlatego najlepiej skonsultować się ze specjalistą, który udzieli niezbędnych rad i pomoże zakończyć go z powodzeniem.

Kto pomoże zastrzec znak towarowy?

Firmy z ugruntowaną pozycją na rynku powinny w szczególności dbać o swoje atrybuty. Do nich z pewnością należą nazwa oraz logo. Kancelaria patentowa pomoże przygotować niezbędne dokumenty do zgłoszenia i zastrzeżenia tych znaków. Specjalista zadba o to, aby umowa licencyjna  została dostarczona i odpowiednio zarejestrowana w Urzędzie Patentowym RP. Dzięki temu firma będzie miała pełne prawo do korzystania ze swojej nazwy oraz logotypu. To zapewni pewną ochronę przed bezprawnym wykorzystywaniem tych elementów przez konkurencję. Zastrzeżenie atrybutów firmowych wpłynie pozytywnie również na odbiór firmy oraz jej reputację. Będzie ona uznawana za wiarygodną, a jej pozycja na rynku z pewnością się umocni. Warto zgłosić się do doradcy, który pokieruje całą sprawą i pomoże w całym procesie.

Do kogo zgłosić się w przypadku sprzedaży mieszkania?

Sprzedaż mieszkania lub jakiekolwiek nieruchomości wiąże się z przygotowaniem odpowiednich dokumentów. W tym zakresie pomoże Ci notariusz. Po dostarczeniu wszystkich niezbędnych informacji taka osoba sporządzi akt notarialny, który odczyta w obecności wszystkich stron. Następnie zainteresowani go podpiszą i będzie to potwierdzenie sprzedaży, czyli przeniesienia własności i praw do danego lokalu na kupującego. Według kodeksu cywilnego, bez prawnego ugruntowania w postaci umowy u notariusza, taka sprzedaż jest nieważna i nie ma podstaw do wprowadzania zmian w księdze wieczystej danej nieruchomości.